UC Teknoloji Hizmetleri, Yazılım, Elektronik, Gayrimenkul, Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

WEB HOSTING VE ALAN ADI YÖNETİMİ

HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

UC Teknoloji Hizmetleri, Yazılım, Elektronik, Gayrimenkul, Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle 'HOSTİM' olarak anılacaktır) , ile Müşteri aşağıda belirtilen hükümler uyarınca anlaşmaya varmışlardır.

1- ) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 a- UC Teknoloji Hizmetleri, Yazılım, Elektronik, Gayrimenkul, Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Cengiz Topel Cad. Solmaz İşh. Kat:4 No:409 TARSUS-MERSİN
Tel : 0 324 614 4060
Ticaret Sicil No : 7321
(Bundan böyle ' HOSTİM ' olarak anılacaktır) ,

b-" MÜŞTERİ "

Hostim'den hazır bulunan web siteleri için barındırma hizmeti, alan adı tescil hizmeti ile yönetimi , server kiralama, mail bulundurma ve alan adı yönlendirme konularında ve talebe bağlı diğer tüm hizmetlerden satın almak yada kiralamak isteyen gerçek kişiler veya tüzel kişilerdir. (bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır)

2 -) ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Taraflar yapılmış olan hizmet sözleşmesiyle ilgili her türlü tebligat için sipariş formunda belirtilen elektronik posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
Yapılan her türlü tebligat tebliğ edilmiş kabul edilecektir ve işbu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli tebligat adresi olarak kabul edilecektir.
İşbu sözleşme nedeniyle tarafların e-mail kullanarak birbirlerine yapacakları her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-mail'in gönderici tarafından yollanmasından bir gün sonra karşı tarafa ulaştığı kabul edilecektir. Taraflar, bu husustaki her türlü itirazlarından peşinen feragat ederler.

Sözleşme sırasında verilen elektronik posta adresine Hostim her türlü bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, borç/alacak ekstrası gönderebilir.

3-) AÇIKLAMA :

Hostim ile müşteri arasında aşağıda maddeler halinde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca web sitesi bulundurma, alan adı tescil hizmeti ile yönetimi , mail bulundurma ve alan adı yönlendirme ve isteğe bağlı diğer hizmetlerin sağlanması konularında anlaşmaya varılmıştır

4-) YAPILAN SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Müşteri, www.hostim.com.tr adresinde açıklamaları ile birlikte sunulan hizmetlerden seçerek siparişini vermesini müteakip yaptığı ödemenin hostim' e ulaşmasıyla birlikte sözleşme yürürlüğe girecektir.

5-) ÖDEMENİN YAPILMASI

Ödeme iki türlü gerçekleşmektedir.

a-) Havale/eft
b-) Kredi Kartı

Ödemenin havale/eft ile yapılması halinde müşteri yapmış olduğu havale/eft 'ye ilişkin dekontu Hostim 'e fakslaması gerekmektedir. Ödeme dekontunun iletilmemesi halinde oluşabilecek aksaklıklardan müşteri sorumlu bulunmaktadır.

Ödemenin kredi kartı ile yapılması halinde ise hostim 'in güvenlik kontrollerini yapmasına müteakip sanal pos yardımıyla tahsilat gerçekleşecektir.

6-) SÖZLEŞME KAPSAMINDA VERİLECEK HİZMETLER

Müşteri tarafından siparişi verilen hizmetin ücretinin tahsil edilmesinin ardından HOSTİM aşağıda belirtilen hizmetlerin bir yada birkaçını sağlayacaktır.

a. Web Alanı : Müşteri 'ye ait WEB HOSTING VE ALAN ADI YÖNETİMİ
HİZMET SÖZLEŞMESİ'ne aykırı olmayan her çeşit dosya, dosyaları yerleştirmek için açılan dizinler ile MÜŞTERİ' nin kullanımı için açılan elektronik postaların teslim alınmak üzere beklediği alan, müşteriye verilecek hizmete uygun görülen bir sunucu bilgisayar sistemine yerleştirilip, diğer internet kullanıcılarının kullanımına sunulması ve iş bu sözleşmede belirtilen süre içerisinde saklanması hizmetidir.

b. FTP Şifresi : Müşteriye ait dosyaların Hostim Serverlarına aktarılması ve sunucuya giriş yapılabilmesi için "Ftp? şifresi verilir.
Hostim tarafından verilen bu şifre ile müşteri dosya aktarımını gerçekleştirir ve web sitesini yayınlar.
Dosya transfer işlemleri ve bu transfer sırasında oluşabilecek tüm sorumluluk müşteriye aittir.

c. Elektronik Posta ( e-mail ) Hizmeti : Müşterinin talep etmesi durumunda Hostim tarafından müşteriye internet posta kutuları kullanabilme yetkisi tahsis edilir.
Bu hizmet verilen Ftp şifresi ile sisteme girildikten sonra müşteri tarafından kullanıma açılacaktır.
Kullanıma açılan posta kutularına gelen elektronik postalar müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar Hostim ' e ait Serverlarda bekletecektir. Ancak virüs, spam veya teknik sebepler neticesinde doğacak aksaklıklardan dolayı bu hizmetin herhangi bir kesintiye uğramasından Hostim sorumlu değildir.

7-) MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI

a.) İçeriklerinde Adult, Porno, Hack, Warez, Crack ve T.C. Yasalarına aykırı öğeler bulunan sitelere hizmet verilmemektedir.

Müşteriye ayrılan alanda TC Yasalarına aykırı öğelerin bulunması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk MÜŞTERİ' ye aittir.
MÜŞTERİ tarafından bulundurmak üzere verilen içerikte ve/veya güncellenmiş içerikte yukarıdaki maddeler kapsamına giren yada bu sözleşmede belirtilmemiş ancak HOSTİM tarafından sakıncalı ve/veya bulundurulması uygun bulunmayan içerik de tek taraflı olarak hiçbir sebep göstermeksizin yayından kaldırılabilir.

Böyle bir durumda Hostim 'in herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceğini MÜŞTERİ bu sözleşme ile kabul eder.

b.) HOSTIM 'den hizmet almaya başlayarak sözleşme maddelerini kabul etmiş olan Müşteri'nin Web sitesinin yayınlanması, elektronik posta hizmetinden faydalanması ve diğer hizmetleri kullanması ile ilgili olarak Internet ya da sistem içerisinde yer alan veya alacak kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak tüm taleplerin muhatabının kendisi olacağını ve bu nedenle HOSTİM 'in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ilk yazılı talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

c.) HOSTİM , bulundurulan dosyaların doğruluğu, geçerliliği ya da güncelliği konusunda MÜŞTERİ tarafından hiç bir zaman sorumlu tutulamaz.

d.) MÜŞTERİ, gerek HOSTİM 'e vermiş olduğu bilgilerin gerekse bu Sözleşmede belirtilen bilgilerin doğruluğunu kabul eder. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk MÜŞTERİ'ye ait olacaktır.

e.) Müşteri 'ye ait dosyaların bulundurulması herhangi bir üçüncü şahıs haklarını ihlal etmesi durumunda, MÜŞTERİ tüm sorumluluğunun kendisine ait olacağını, HOSTİM 'in böyle bir ihlalden doğacak her türlü maddi ve manevi zararını derhal tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

f.) MÜŞTERİ; HOSTİM 'in sunucularda barındırılan dosyaların üretilmesine hiçbir katkısının bulunmadığını ve söz konusu içerik hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

g.) Müşteri, hiçbir şekilde HOSTİM 'in serverları üzerinden SPAM (Toplu Email Gönderme) yapamaz. MÜŞTERİ bu tür bir SPAM (Toplu Email Gönderme) yaptığı takdirde birinci seferde yazılı olarak uyarılır, SPAM(Toplu Email Gönderme) tekrarlanması halinde MÜŞTERİ'ye verilen hizmet kapatılır.

h.) Müşteri, işbu sözleşme hükümlerinin yanında HOSTİM 'in www.hostim.com.tr adresinden ulaşılabilen ve HOSTİM tarafından tek taraflı olarak, önceden bildirmeksizin güncellenebilen servis kurallarını belirli dönemlerde mutabık kurallara aynen riayet etmekle mükelleftir. Aksi halde, hiçbir maddi ve/veya manevi talep de bulunamayacağı kabul, beyan ve taahhüt eder.

i.) Müşteri, Hostim 'e ait sistemlerinin kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğin: CPU, RAM ve network kaynakları), Hostim 'in diğer müşterilerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda Hostim 'in müşteriden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini yada kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktirde Hostim sözleşmeyi fesih ederek verilen hizmeti durdurabilir. 

j.) Müşteri, Hostim 'e ait sunucularda kullanımına açılan servisleri diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz.

Müşteri hiçbir şekilde Hostim 'e ait sistemlerin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde ve uygulamalarda bulunamaz.

TC yasalarına aykırı davranışlarda bulunanlar hakkında TC Cumhuriyet Savcılığı' na suç duyurusunda bulunulacaktır.

8-) HOSTİM 'İN SORUMLULUKLARI

a.) Müşteri ile yapılan sözleşme HOSTİM 'e hiçbir şekilde, müşterilere ait dosyaları denetleme yükümlülüğü getirmemektedir.

b.) HOSTİM , Internet üzerinde yayınlanan bilgilerin doğruluğu, güncelliği veya geçerliliğini taahhüt etmediği gibi, müşterinin bu nedenle veya internet üzerinde kaybolan, değişen veya eksik iletilen bilgilerinden dolayı uğrayacağı zararlar nedeniyle hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.

c.) Müsteri'nin Internet üzerinde üçüncü şahısların eylemlerinden dolayı uğrayacağı zararlardan HOSTİM sorumlu değildir.

d.) HOSTİM 'in tek sorumluluğu, teknik imkanlar ve işbu sözleşme hükümleri dahilinde Müşteri'ye ait dosyaları Internet üzerindeki sunucu bir bilgisayar sistemine yerleştirilip, Internet kullanıcılarının kullanımına sunulmasına sağlamaktır.

9-) HOSTİM'İN YETKİLERİ

a.) MÜŞTERİ, HOSTİM 'e ilettiği kurumsal bilgilerin; faturalama, ilişki kurma ve müşteri destek hizmetlerinde kullanımı için HOSTİM 'i yetkili kılmıştır.

b.) HOSTİM , önceden e-mail aracılığıyla bildirerek, hizmet süre ve şartlarını, uygulanan hizmet bedellerini veya verilen hizmetleri tek taraflı olarak değiştirebilir veya bu hizmetlere son verebilir. Müşteri, yeni şartları kabul etmediği takdirde, HOSTİM 'e bildirimde bulunarak, ödeme yükümlülüğü baki kalmak şartıyla, işbu sözleşmeyi sona erdirebilir.

c.) HOSTİM , Müşteri'nin hizmet bedelini zamanında ödememesi üzerine temerrüde düşmesi halinde sözkonusu hizmeti, hiçbir ihtarda bulunmadan tazminatsız kesme veya sona erdirme hakkını saklı tutar.

d.) HOSTİM 'in işbu sözleşmede zikredilen haklarını belirtilen sürelerde kullanmaması, hiçbir suretle feragat olarak nitelendirilemez .

10-) GENEL HÜKÜMLER

a.) Borçlar kanununda zorunlu neden olarak tarif edilen haller Zorunlu Nedenler ( Force Major ) olarak kabul edilecektir. Zorunlu Nedenler dolayısıyla sözleşmede belirlenmiş olan yükümlülüklerini yerine getiremeyecek ya da yerine getirmede gecikecek olan taraf, zorunlu nedenin ortaya çıkmasından itibaren mümkün olan en kısa sürede diğer tarafa yazılı olarak bildirecektir.

b.) Taraflar, Borçlar kanununda zorunlu neden olarak tarif edilen haller dolayısıyla sözleşmeyi feshetme ve/veya sözleşmenin uygulanmaması ya da gecikmesi nedeniyle uğradıkları zararları talep etme hakkına sahip olmayacaktır. Zorunlu Nedenlerin sona ermesinden sonra sözleşmenin uygulanmasına devam edilecektir. Ancak şartlar iki 2(iki) ayı aşan bir sürede son bulmamışsa, taraflar iyi niyetle durumu değerlendirerek birlikte fesih kararı alabilecektir.

c.) HOSTİM olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılıkta ve işlerlikte bir servis verecektir, bununla beraber gecikmelerden doğabilecek bilgi kayıplarından, veya MÜŞTERİ'den kaynaklanan hatalı iletimlerden, HOSTİM 'in kontrolü dışındaki arızalardan dolayı HOSTİM sorumlu tutulamaz.

d.) Müşteri, HOSTİM ile gerçekleştireceği işlemlerde HOSTİM 'e gitmeden ve işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için e-mail, faks veya telefon ile talimat vermeyi ve HOSTİM tarafından kendisine yapılacak bildirimlerin e-mail, faks veya telefon ile yapılmasını kabul eder.Müşteri'nin HOSTİM ile Internet üzerinde yapacağı her türlü işlemler, sözleşmeler, ile bunlara ilişkin her türlü talimatlar işbu sözleşme kapsamındadır.

e.) Müşteri, e-mail, faks veya telefon ile talimat iletilmesi ve bildirimlerin yapılmasından doğacak bütün sonuçları peşinen kabul etmiştir. Müşteri, HOSTİM 'in işbu Sözleşme ile kendisine sağladığı kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirecektir. Müşteri'nin HOSTİM 'e talimat iletmede kullanacağı ve HOSTİM 'in bildirimlerini yapacağı e-mail adresi, faks numarası, ve telefon numarası, HOSTİM 'e bildirdiği şekilde olup doğruluğunu taahhüt eder. Değişiklik olduğu takdirde, Müşteri yeni numaraları derhal HOSTİM 'e bildirecektir.

f.) HOSTİM , Müşteri'nin e-mail, faks veya telefon ile talimatını aldığında; gönderilecek yazılı teyidi beklemeksizin talimatın gereğini yerine getirecektir. Ancak, HOSTİM herhangi bir neden ileri sürmeksizin kendi takdirine göre e-mail, faks veya telefon ile iletilen talimatı yerine getirmekten imtina & etme hakkını saklı tutar.

g.) HOSTİM 'in ve personelinin genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilir. Bunun aksini iddia eden Müşteri, ispat külfeti altındadır.

h.) Müşteri, işbu Sözleşmenin uygulanmasında ve Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda HOSTİM 'in defter kayıt ve belgelerinin, bilgisayar kayıtları ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtlarının, faks sistemiyle gönderilen talimat örneklerinin HOSTİM ile Müşteri arasındaki ilişkilerde müstenid aranmaksızın teyid edilmiş olsun veya olmasın kesin delil teşkil edeceğini kabul ve beyan eder.

11-) FESİH HAKKI
HOSTİM , Müşteri'nin işbu Sözleşme konusu sorumluluk ve yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve/veya gereği gibi yerine getirmediğini tesbit ettiği takdirde, her zaman bir süreyle bağlı olmaksızın Sözleşmeyi tek yanlı ve tazminatsız olarak Müşteri'ye bildirimde bulunmak suretiyle feshetmeye ,hizmeti durdurmaya veya askıya almaya yetkilidir.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
Bu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda MERSİN Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.

Uygulanacak Hükümler
İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler uygulanacak olup, bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise; ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Taraflar işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda HOSTİM 'in defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının H.U.M.K. 287. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen HOSTİM kayıtlarının usulüne uygun tutulduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Gizlilik
Müşteri ,kendisine iletilen özel bilgileri (özel bilgi; tarafların ve/veya sözlü elektronik formatta birbirlerine ilettiği her türlü ürün, teknoloji, prosedür, program, finansal bilgi ve hedefler, veri, know - how , tasarım, yazılım, müşteri listesi ve benzeri belgeleri içerir.) hiçbir şekilde başka amaçla kullanmayacak, dağıtamayacak, üçüncü kişilere aktaramayacaktır. Özel bilgiler .müşteri tarafından gizli tutulacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere her türlü güvenlik önlemleri alacaktır. Aksi taktirde doğacak zararın tazmini esastır. İşbu sözleşmenin feshi halinde dahi bu madde yürürlükte kalacaktır.

12-) HİZMET ŞARTLARI
Müşteri hizmet şartlarını ve buna uygun olarak yapacağı ödemelerinin şeklini, HOSTİM tarafından e-mail ile müşteriye gönderilen ve/veya HOSTİM 'in www.hostim.com.tr adresindeki sitesinde satın alma ,hizmet uzatma veya yenileme anında beyan edilen yöntemlerden birini seçmek suretiyle belirleyecektir

İşbu sözleşme 12 Madde'den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir.

Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla Hostim'in sağladığı hizmetlerden yararlandığında bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.


hosting alani
Hakkımızda | Referanslarımız | İş Olanakları | Gizlilik Politikasi | Hizmet Sözleşmesi | Tüketici Hakları | Destek | İletişim
2002-2011 © hostim.com.tr